Wetgeving fluovestjes in België

 

In België behoort het fluojasje tot de standaard uitrusting van een wagen (samen met gevaren driehoek, verbanddoos en brandblusser.) Dit sinds juni 2009. Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 op 1 juni 2009 aangevuld met artikel 70bis.

 

Daarnaast is het voor bestuurders ook verplicht het fluovestje te dragen indien zij de wagen verlaten bij pech (op auto(snel)wegen.)  Dit sinds 1 februari 2007. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 (Wegcode) op 1 februari 2007 aangevuld met artikel 51.5.

 

K.B. 1 December 1975 - Artikel 51.4:

Artikel 51 wordt aangevuld met een punt 4 :51.4. Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat.

 

Naast deze wettelijke verplichtingen is het aan te raden ook voor uw passagiers een fluovestje te voorzien indien zij bij pech de wagen verlaten.  Niemand houdt u tegen veilig aan het verkeer deel te nemen, ook niet bij pech.  Een fluo vest verhoogt uw zichtbaarheid met 600%!

 

 

 

 

 

Wetgeving fluovestjes in Europa

 

Hoewel het aan te raden is ALTIJD een fluovestje te voorzien, kunt u hieronder een tabel met de wetgeving omtrent fluovestjes in de Europese landen terugvinden.

 

Land Fluovestje verplicht in wagen Helm en/of fluovestje verplicht voor fietsers
België Ja Nee
Bulgarije Ja Nee
Cyprus Nee Nee
Denemarken Nee Nee
Duitsland Ja Nee
Estland Nee Nee
Finland Nee Nee
Frankrijk Ja

Fluovestje VERPLICHT

Griekenland Nee Helm en fluovestje VERPLICHT
Hongarije Ja

Nee

IJsland Nee Helm verplicht voor kinderen tot 15 jaar
Ierland Nee Nee
Italië Ja FLUOVESTJE VERPLICHT van 30 minuten na zonsondergang tot 30 minuten voor zonsopgang buiten de bebouwde kom en in tunnel
Letland Ja Nee
Litouwen Ja Helm verplicht tot 18 jaar
Luxemburg Ja Nee
Malta Nee Helm verplicht
Nederland Nee Nee
Noorwegen Ja Helm verplicht
Oostenrijk Ja Nee
Polen Nee Nee
Portugal Nee Helm verplicht
Roemenië Ja Helm verplicht
Slovenië Ja Nee
Slowakije Ja helm altijd verplicht voor kinderen tot 15 jaar, voor volwassenen enkel buiten de stad.  FLUOVESTJE VERPLICHT bij slecht zicht 
Spanje Ja Helm niet verplicht in steden wel op hoofdwegen
Tsjechië Ja Helm verplicht voor kinderen tot 15 jaar
Verenigd Koninkrijk Nee Nee
Zweden Nee Nee
     
(05/07/2011)   Bron: www.eccbelgie.be
     
     

Wat moet u weten over fluovestjes

 

De fluovestjes zijn te gebruiken op alle wegen buiten de bebouwde kom. Van zodra de automobilist de auto verlaat en zich op de rijbaan of aan de rand van de rijbaan ophoudt moeten bestuurders een fluovestje aantrekken. Bijvoorbeeld bij pech …

 

Er wordt geen verkeersboete gegeven als u het vestje niet bij hebt als u over de grens gaat of bij een wegcontrole, wel als u het niet gebruikt. (behalve in Oostenrijk en Portugal)De verkeersboetes lopen tussen € 33 en € 92. De Spaanse regering heeft recent besloten, dat geen boetes zullen worden gegeven aan bestuurders van auto's met buitenlands kenteken, als zij op gevaarlijke plaatsen zonder fluovestjes rond hun auto lopen.

 

Inzittenden? Hierin voorziet de wet niets speciaals, maar het is aan te raden dat als die personen uit de wagen stappen, ook zij fluovestjes moeten aantrekken.

 

Kleuren: geel, groen of oranje. Let op de vermelding EN471 of EN1150 op het etiket want dan voldoet uw fluovestje aan de Europese veiligheidsnormen. (Dit is een industrienorm voor stoffen en hun lichtabsorptie en lichtweerkaatsing)

 

Wat zegt de Europese wetgeving over de fluovestjes?

 

Deze verplichting is geen algemene Europese maatregel. Daarom geldt deze verplichting enkel voor onderdanen van het land waarin die regel werd ingevoerd. In de praktijk blijkt dat niet alle politiemensen  even goed op de hoogte zijn van de precieze juridische draagwijdte van die maatregel en alle weggebruikers over één kam scheren. Landgenoot of niet. In zo'n geval sta je als toerist toch vrij machteloos, zeker als je de taal niet machtig bent.  Strikt genomen kan je niks worden aangewreven, maar als je een dure, langdurige en ingewikkelde gerechtelijke procedure moet doorlopen om gelijk te krijgen dan weet je het wel.

 

We raden dus aan om de fluovestjes niet over het hoofd te zien bij vertrek naar het buitenland. VAB adviseert om u toch maar te voorzien van een reflecterend fluovestje. Je kan er heel wat problemen mee voorkomen als je daarover geïnterpelleerd wordt door een onwetende politieman. Daarbij verhogen fluovestjes uw zichtbaarheid zowel overdag als ’s nachts en dus ook uw eigen veiligheid.

 

Het verkeersreglement is verplicht voor iedereen. Het verkeersreglement van het land is steeds van toepassing voor iedereen die deelneemt aan het verkeer in dat land. Het betreft hier voorschriften voor het gedrag in het verkeer (vb snelheidsbeperkingen.) Regels omtrent de uitrusting van het voertuig met fluovestjes gelden enkel voor de inwoners.

Nationale regels met betrekking tot de uitrusting van voertuigen (vb. fluovestje aan boord) zijn enkel afdwingbaar tov eigen landgenoten. Deze regels kunnen niet opgelegd worden aan buitenlanders die het land bezoeken. Voor hen gelden de regels van het land waar zij hun auto geregistreerd hebben (in de meeste gevallen dus hun eigen land.)

 

Nationale regels die strenger zijn, mogen voor weggebruikers van een ander land geen belemmering vormen omdat binnen de EU vrij verkeer van personen geldt. Regels opgesteld op Europees niveau gelden voor iedereen. Een uitzondering op de beperkte draagwijdte van de nationale regels, zijn de regels die op Europees niveau worden afgesproken, deze gelden wel voor alle weggebruikers in de ganse gemeenschap (vb bepalingen mbt de rijvaardigheid van de bestuurder, het technisch reglement van voertuigen, ...)  Over het gebruik van fluovestjes werd echter op Europees niveau voorlopig geen afspraak gemaakt. 

 

(Bron: www.vab.be)

 

 

Enkele realisaties

Stuur door via: